Medobčinsko društvo Sožitje Kranj

Sedež: Kidričeva cesta 51
4000 Kranj
e-mail: mdsozitje.kranj@gmail.com
info@sozitje.si

Predsednik: Uroš Tičar
Podpredsednica: Maja Draksler Varl

Naslov za pošto:
Kidričeva 51
4000 Kranj
tel.: 041 915 640
e-mail: mdsozitje.kranj@gmail.com

Tajnica: Erika Draksler
Blagajničarka: Dragica Brlogar

Davčna številka: 17967562