Medobčinsko društvo Sožitje Kranj

Sedež: Kidričeva 51
4000 Kranj
e-mail: info@sozitje.si

Predsednica: Frančiška Žerovnik

Naslov za pošto:
Kidričeva 51
4000 Kranj
tel.: 041 915 640
e-mail: erika.draksler@gmail.com

Tajnik/ca: Draksler Erika
Blagajničarka: Dragica Brlogar

Davčna številka: 17967562