Društvo Sožitje

Sedež: Kidričeva 51
4000 Kranj
e-mail: info@sozitje.si

Predsednik/ca: Perne Branka

Naslov za pošto:
Suha 55
4000 Kranj
tel.: 041 915 640
e-mail: branka.perne@gmail.com

Tajnik/ca: Draksler Erika

Davčna številka: 17967562